Vælg en side

LØSNINGER TIL
REGIONER, MINISTERIER & STYRELSER

FÅ HJÆLP TIL DINE BUDSKABER

Vi sætter fokus på din historie, så dine budskaber bliver eksponeret

BRUG FOR EN PARTNER, DER KAN SERVERE BUDSKABER FRA DEN OFFENTLIGE SEKTOR?

Den offentlige sektors myndigheder favner vidt og bredt: fra ministerier og styrelser til regioner. Og med de seneste reformer er de forskellige instanser spredt ud over det ganske land i 38 forskellige byer. Alligevel kan der opstå mangel på ressourcer eller kompetencer i det daglige arbejde.

Derfor har vi i SIGNA efterhånden hjulpet mange ministerier, styrelser og regioner med at sprede gode historier og relevante budskaber til borgere, virksomheder eller internt til organisationens ansatte. Har du brug for at understøtte indsatser i forhold til integration og kulturformidling, kan du også finde inspiration til dette her på siden.

Løsninger til regioner+ministerier+styrelser

Vi har samlet et udvalg af SIGNAs erfaringer og cases fra forskellige instanser i den offentlige sektor. Læs mere og få inspiration til, hvordan I kan bruge film og digital kommunikation i jeres projekter.

DANSKE REGIONER

I forhold til de danske regioner agerer SIGNA som en projektbaseret sparringspartner, som kan stå klar, hvis de interne ressourcer eller kompetencer ikke er til stede eller er mangelfulde. Vi har hjulpet regionerne både inden for fx sundhed & sygehuse, miljø og uddannelse.

REGIONERNE & GYMNASIERNES KAPACITET

Serie af film, som gennem information og debat sætter fokus på regionernes rolle i forhold til fordeling af kapaciteten på landets gymnasier.

Organisation: Danske Regioner

Opgave: Colour Doodle

DRONETRANSPORT I DANMARK

Til brug for nyhedsudsendelse på TV2s regioner samt generel kommunikation fik SIGNA til opgave at vise og forklare, hvordan dronetransport kan indgå i den danske sundhedssektor.

Organisation: Falck & Region Syddanmark

Opgave: Produktfilm med droneoptagelser

DRONEN OVER UNIVERSITETSHOSPITAL KØGE

Når Køge Supersygehus står færdig i juni 2022, starter flytningen af det specialiserede udstyr i samarbejde med private leverandører. Sygehuset forventes at blive taget i drift efter sommerferien.

Organisation: Region Sjælland

Opgave: Dronefilm

HVORDAN HÅNDTERES FORURENET JORD?

Jordforurening skal ikke skade folkesundheden i Region Midtjylland. Derfor fik man lavet en serie film, som fortæller borgerne, hvordan de skal forhold sig, hvis de f.eks. får mistanke om forurening.

Organisation: Region Midtjylland

Opgave: Sort/hvid Doodle | Produktfilm
Løsninger til region + styrelser 1
Randers Kommune
Løsninger til region + styrelser 2
Løsninger til region + styrelser 3
CASE CABI: INTEGRATION I PRAKSIS

KULTUREN PÅ ARBEJDSPLADSEN

Misforståelser opstår let, hvis man tænker forskelligt og har forskellige kulturelle baggrunde. Mange arbejdspladser har gode oplevelser med flygtninge eller immigranter, der bliver værdifulde som en del af medarbejderstaben. Desværre er der også en del, som har svært ved at få eller fastholde et job. Cabi har sat fokus på nogle værktøjer, som kan bruges til god integration. Og det hele starter med gensidig forståelse for hinandens kultur.

Fællesskab på tværs af kulturer er afgørende for et godt arbejdsklima. Hos Cabi oplevede man, at den manglende gensidige forståelse af de forskellige kulturer blandt de danske og udenlandske medarbejdere førte til misforståelser og utilsigtede fornærmelser.

Gennem en serie af film på en række forskellige sprog fortælles blandt andet om Mohammed, som kommer for sent, og Yasmin, der brækker et ben. Historier, som er taget fra hverdagen og med et lille glimt i øjet. Læs også vores 5 tips til at begå sig på en dansk arbejdsplads her.

Organisation: CABI
Opgave: Colour Doodle på dansk, engelsk, farsi, tyrkisk, arabisk, Tigrinya m.fl.

MINISTERIER & STYRELSER 

Der er mange opgaver, der skal formidles i Danmarks mange offentlige myndigheder, styrelser og ministerier – både internt og eksternt. Selv om myndighederne har oprustet på egne ressourcer inden for film og kommunikation, oplever vi i SIGNA en øget efterspørgsel på at få hjælp til at løse kommunikationsopgaver i konkrete projekter, eller at der er behov for at tilføre specifikke, eksterne kompetencer.

HVAD ER MATRIKLEN?

Matriklen er nøglen til din ejendom, ligesom et CPR-nummer er nøglen til offentlige myndigheder. Fra Geodatastyrelsen ønskede man at oplyse om alle de data, som er tilgængelige – og som er gratis.

Organisation: Geodatastyrelsen
Opgave: Colour Doodle

BLIV EN DEL AF REJSEHOLDET

Hvad laver man hos Statens Administration, og hvordan bruger man organisationen fra statens side? Det var opgaven, som blev til en serie af film, der skulle bruges til employer branding. Statens Administration ligger nemlig i Hjørring langt fra Christiansborg, og i forbindelse med udflytningen skulle der tiltrækkes flere dygtige og kompetente medarbejdere.

Organisation: Statens Administration

Opgave: Employer branding

BRUG AF ROBOTTER HOS STATENS ADMINISTRATION

Hos Statens Administration høstede man i 2020 frugten af egne implementeringer af kontorrobotter, som resulterede i en besparelse på 8 %. Det havde man et ønske om at formidle til andre offentlige institutioner, og det kom der denne film ud af.

Organisation: Statens Administration

Opgave: Journalistisk film | Instruktionsfilm

DOMSDATABASEN MED ALLE AFGØRELSER

I 2022 åbnede Domsdatabasen, hvor alle kan læse udvalgte domme afsagt ved Danmarks Domstole. Databasen er tilgængelig for alle og kan tilgås på www.domsdatabasen.dk

Herudover er der udarbejdet en række interne undervisningsfilm omkring livet og arbejdet i retten.

Organisation: Domstolsstyrelsen

Opgave: Journalistisk testimonial | Instruktionsfilm

HJÆLP TIL ORDBLINDE

Elever og studerende skal kunne uddanne sig på lige fod med andre, selv om man har en funktionsnedsættelse. Denne film handler om indsatsen for at hjælpe ordblinde, da man i mange tilfælde vil have ret til Specialpædadogisk Støtte som ordblind under uddannelse.
Se mere på www.spsu.dk

Organisation: Børne- og undervisningsministeriet

Opgave: Journalistiske film
Løsninger til region + styrelser 4
Randers Kommune
Løsninger til region + styrelser 5
Løsninger til region + styrelser 6
CASE: DANSKE BEREDSKABER

SIKRING AF HISTORISKE HUSE

Danmark er fyldt med stolte, traditionsrige og historiske huse. De er en del af vores kulturarv, og derfor skal vi passe ekstraordinært godt på dem og gøre en indsats for at bevare dem.

Gennem en serie af film skildres de kreative og nænsomme løsninger mod bl.a. brand og råd, som kan implementeres uden at ødelægge bygningens bevaringsmæssige værdi og æstetik.

Gennem besøg på slotte og herregårde samt gennemgang af årstidens udfordringer og forholdsregler ønsker Danske Beredskaber og Racconto at sætte fokus på, hvordan vi kan bevare vores fælles kulturarv.

ANDRE INSTITUTIONER

Udover de rent offentlige myndigheder og institutioner er der i Danmark en række hårdtarbejdende institutioner og organisationer, som er tæt på, arbejder sammen med eller er en del af den offentlige sektor. Hos SIGNA har vi eksempelvis lavet mange film for forsyningsbranchen. Se nogle af vores inspirerende cases herunder.

VELKOMMEN TIL FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE

I 2020 blev en række funktioner samlet under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Ønsket med filmen var at forklare de mange interessenter i og uden for Forsvaret hvilke tydelige fordele, man opnåede ved ændringen.

Organisation: Forsvarets Hovedværksteder

Opgave: Colour Doodle

INNOVATIONSBAROMETER

En serie af film på dansk og engelsk om det danske innovationsbarometer, som indeholder statistik over innovation i den offentlige sektor. Det var det første af sin slags i verden – og i dag er man klar til at udbrede kendskabet i både Danmark og uden for landets grænser.

Organisation: Center for Offentlig-Privat Innovation

Opgave: Colour Doodle

SIKRING AF HISTORISKE HUSE

Danmark har et væld af fredede, bevaringsværdige og markante bygninger, som er med til at definere vores kulturarv og historie. Men de passer ikke sig selv og når de restaureres, skal det ske med nænsom hånd og ofte særlige teknikker. Det kræver specielle konstruktioner og velegnede materialer.

Organisation: Danske Beredskaber

Opgave: Journalistiske film
Løsninger til region + styrelser 7
Randers Kommune
Løsninger til region + styrelser 8
Løsninger til region + styrelser 9
SIGNA360

VI KAN HJÆLPE DIG MED…

Vi har rig erfaring med og stor ekspertise inden for nedenstående områder i et utal af brancher. Med vores sammensatte løsninger kan vi skræddersy en model, der passer til lige netop din virksomhed. Se alle mulighederne her.

Jens Ole Bie | SIGNAfilm

JENS OLE BIE, BUSINESS UNIT MANAGER & TOSSET MED GODE LØSNINGER, AARHUS

Vil du høre mere om, hvordan du sammensætter en løsning, der afhjælper dine udfordringer?

Kontakt Jens Ole eller en af vores andre eksperter på 86 12 47 00 og få sammensat en løsning, der løser dine udfordringer med at blive kendt, fundet og hørt. Søger du en løsning, som kombinerer det hele, tager vi gerne en dialog om dette.