Vælg en side

LØSNINGER TIL FORSYNINGSBRANCHEN

FÅ HJÆLP TIL DINE BUDSKABER

Vi sætter fokus på din historie, så du får eksponeret dine budskaber

BRUG FOR EN KOMPETENT PARTNER, SOM FORSTÅR FORSYNINGSBRANCHEN?

Forsyning på tværs af sektorer sørger for elektricitet, varme, drikkevand samt håndtering af offentlig transport, affald og spildevand til borgere og virksomheder i Danmark.

Det er en opgave, som er under konstant forandring, og det skaber budskaber, der skal kommunikeres. SIGNA har bistået mange af forsyningsbranchens aktører med film og kommunikation, så historierne bliver spredt gennem storytelling og når ud til de rigtige.

Løsninger til forsyning

Vi har samlet nogle udvalgte eksempler inden for 5 former for forsyning, som forhåbentligt kan inspirere til brugen af film og kommunikation i forsyningsbranchens daglige arbejde.

VANDFORSYNING

Arbejdet med IT & Digitalisering i kommunerne er et område med stort fokus. De aktuelle arbejdsområder spænder vidt fra GDPR, arbejdsgange og udviklingen af løsninger. Mellem kommunerne er der en række samarbejdsrelationer (f.eks. OS2 og DIGI-NORD), hvorigennem man hjælper hinanden og herunder understøtter den fælles brug af film og kommunikation, som individualiseres alt efter kommunens behov. Hos SIGNA har vi mange film, som er udviklet således, at omkostningerne til produktionen er blevet delt kommunerne imellem.

SØNDERSØ RENSEANLÆG

VandCenter Syd skal i fremtiden transformere slam til et bæredygtigt gødningsprodukt. I stedet for at belaste atmosfæren med drivhusgasser skal der installeres et pyrolyseanlæg. SIGNA var med under opførelsen af rammerne for det nye innovative anlæg, og det kom der en film ud af.

Organisation: VandCenter Syd

Opgave: Timelapse

DEN LEVENDE ÅRSRAPPORT

Hos Aarhus Vand er man på forkant, og det ønsker man også at være i sin kommunikation. Derfor har Aarhus Vand nu to gange udgivet sin årsrapport i et levende format, der blandt andet indeholder interviews med bestyrelsesmedlemmer og meningsdannere om relevante emner.

Organisation: Aarhus Vand
Opgave: Journalistiske film

VANDETS VEJ

Hvad sker der, når du skyller vand ud i håndvasken, afløbet eller toilettet? Hos Mariagerfjord Forsyning ønskede man at sætte fokus på og informere om, hvad der sker fra det øjeblik vandet løber ud i kloakken til det igen kommer ud af din vandhane.

Organisation: Mariagerfjord Vand

Opgave: Colour Doodle

VEJLE SIGER NEJ TIL VÅDE KÆLDRE

Mange danske byer og områder har problemer med store vandmængder som følger af voldsomme mængder nedbør. I Vejle ønsker man via en række forebyggende tiltag at reducere risikoen for våde kældre. Dette vigtige budskab har SIGNA hjulpet med at formidle.

Organisation: Vejle Spildevand
Opgave: Timelapse og dronefilm

TILTRÆK ANSØGERE GENNEM EMPLOYER BRANDING

Da Aarhus Vand manglede en ny ansat, fik man en af virksomhedens dygtige medarbejdere til at fortælle om de spændende muligheder i den nye stilling. Hun optog selv filmen på sin telefon, hvorefter SIGNA færdiggjorde og redigerede optagelserne til den endelige film.

Organisation: Aarhus Vand
Opgave: Redigering af filmmateriale | Employer branding-film

BIOFOS FORTÆLLER OMVERDENEN OM INDSATS MED VERDENSMÅL

BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed og i forhold til ESG og bæredygtighed er man helt fremme. Men hvilken indflydelse havde verdensmålene på udviklingen af strategien i BIOFOS, og hvordan er de udvalgte 7 verdensmål inkorporeret i deres 2025 strategi

Organisation: BIOFOS
Opgave: Journalistisk bearbejdet profilfilm
Aarhus Vand - håndtering af kredsløb for drikkevand til Aarhus Kommune
Randers Kommune
Løsninger til forsyning 1
BIOFOS
CASE: Vandmiljø randers

GODE HISTORIER OM VAND

Hos Vandmiljø Randers ønsker man at være et optimeret og ansvarligt vandselskab, som har til opgave at lægge effektive strategier for fremtidens vand og derigennem lede kunderne trygt igennem klimaforandringerne. Med et besøg i REGNhytten bliver besøgende i alle aldre klædt godt på til at forstå klimaforandringernes konsekvenser.

Løsninger til forsyning 2

Klimatilpasning er for alle og noget, alle kommer til at skulle tage stilling til. Netop den tanke er omdrejningspunktet for REGNhytten, der er et forsøgs- og formidlingscenter for Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Regnhytten er et middel, der skal være med til at guide borgerne i Randers trygt gennem klimaforandringerne.

Kommune: Vandmiljø Randers, Regnhytten
Opgave: Artikler | SoMe-film

 

VARMEFORSYNING

I de senere år har både den borger- og virksomhedsrettede kommunikation i forhold til opvarmning af boliger og erhvervsejendomme været et fokuspunkt i debatten om grøn omstilling. I SIGNA mærker vi interessen for at dokumentere de grønne indsatser og skiftet fra fossile varmekilder mod mere bæredygtige og grønnere varmekilder – der er nemlig behov for at oplyse både borgere og virksomheder om fremtidens varme og ikke mindst, hvordan vi bruger den bedst.

Miljø der luner

Brønderslev Forsyning leverer miljøvenlig varme til 4.600 husstande. Siden 2018 er naturgassen blevet erstattet af sol og flis. Den anvendte træflis indsamles lokalt i Vendsyssel og anvendes på de +300 mkr. dyre anlæg. Hos Brønderslev Forsyning ønskede man at fortælle den gode historie om fremtidens opvarmning i en film.

Organisation: Brønderslev Forsyning

Opgave: Journalistisk film

Fremtidens varme skal til Resenbro

I området omkring Resenbro & Voel i Silkeborg Kommune er man i gang med at gøre opvarmningen af 1100 husstande til fremtidens varme. Men for at komme i gang krævede det en tilslutning på min. 55 % af husstandene. Igennem film og tilhørende materiale skulle borgerne derfor oplyses om fordelene og mulighederne ved at tilmelde sig fremtidens varmeløsning fra Silkeborg Forsyning.

Organisation: Silkeborg Forsyning

Opgave: Journalistisk film | Grafisk fremstilling

Brug det varme vand – rigtigt!

Hvordan sparer man på det varme vand og bruger det med omtanke? For de danske fjernvarmeselskaber er disse gode råd vigtige at få formidlet. Der er nemlig penge i det både for selskaberne og forbrugeren – og det kommer hele samfundet til gode.

Organisation: FIF – Fjernvarmens Informationsfond

Opgave: Colour Doodle

VERDENS STØRSTE SOLFANGERANLÆG

I Silkeborg sørger 12.436 solfangere med et areal svarende til 20 fodboldbaner for at opvarme 4.400 husstande. Det er verdens største anlæg, og faktisk kan det dække hele varmebehovet i Silkeborg om sommeren, så det naturgasfyrede kraftværk kan stå stille. Denne gode historie ville Silkeborg Forsyning gerne fortælle sine omgivelser.

Organisation: Silkeborg Forsyning

Opgave: Journalistisk film med droneoptagelse
Løsninger til forsyning 3
Randers Kommune
Løsninger til forsyning 4
Løsninger til forsyning 5
CASE: ARC-AMAGER RESSOURCENTER

SIGNA ER MED, NÅR DER SKER NOGET HOS ARC – AMAGER RESSOURCECENTER

ARC – Amager Ressourcecenter har store ambitioner om at gøre København til en CO2-neutral hovedstad i 2025. Derfor har de igangsat et pilotprojekt, som skal opsamle 500.000 tons CO2. SIGNA var med, da anlægget blev installeret.

Det tog en dag at installere pilotanlægget, der skal gøre ARC og samarbejdspartnerne klogere på teknologien bag indsamlingen af CO2. Gennem timelapse har SIGNA dokumenteret installationen på 30 sekunder.

Organisation: ARC-Amager Ressourcecenter
Opgave: Journalistisk explainer | Dronefilm | Timelapse m.m.

SIGNA var også med, da ARC skulle sprænge den 150 meter høje skorsten, som var det sidste ikon fra det tidligere Amager Forbrænding. Sprængningen var forberedt i måneder, således at skorstenen faldt i den helt rette retning. Filmen blev både brugt af DR og TV 2 og selvfølgelig på ARCs egen hjemmeside.

AFFALD & RESSOURCEANVENDELSE

Den nationale ressourcestrategi betyder, at der skal affaldssorteres i de rigtige fraktioner for derigennem af øge genanvendelsen i kommunerne. Ifølge EU-direktiver er målet blandt andet, at alle medlemslande skal genanvende 55 % af husholdningsaffaldet i 2025, og det stiller krav til borgerne og deres adfærd ift. affaldssortering.

Derfor har kommunernes forsyningsselskaber behov for relevant og tydelig kommunikation omkring emnet, og i SIGNA har vi efterhånden hjulpet mange aktører i forsyningsbranchen med dette.
Se nogle af eksemplerne nedenfor og bliv inspireret til, hvordan vi kan hjælpe jer.

AFFALD I SKOLEN

Det er nemmere at lære nyt end at skulle aflære. Det er baggrunden for, at man i Herning Kommune har set på, hvordan affald og ressourceanvendelse kan indgå i uddannelserne. I filmen forklares det, hvordan man skal sortere sit affald korrekt i de enkelte fraktioner.

Organisation: Herning Kommune

Opgave: Colour Doodle

AFFALDETS VEJ

Hvad mon der sker med dit affald, når du har smidt det ud? I filmen vises vejen for forskellige plastfraktioner: hvad sker fra det øjeblik, affaldet bliver afhentet med en renovationsbil til det bliver til genanvendelige produkter? Det kan betale sig at sortere sit affald, og det var budskabet i denne film, som vi producerede for Vejen Kommune.

Organisation: Vejen Kommune

Opgave: Colour Doodle

NY GENBRUGSPLADS I HAMMEL

Med kravet om øget genanvendelse er opgaven omkring velindrettede genbrugspladser kommet i fokus. I filmen vises det, hvordan man fra bar mark kommer til en velindrettet genbrugsplads.

Organisation: Favrskov Forsyning

Opgave : Timelapse + Dronefilm

SÅDAN BLIVER DIT AFFALD GENBRUGT

En gennemsnitlig borger smider hver dag knap et kg. Affald ud. Men heldigvis bliver mere og mere genanvendt. I filmen fortælles hvordan affaldet genbruges.

Kommune: Silkeborg Forsyning

Opgave: Journalistisk film

BEDRE AFFALDSSORTERING PÅ GENBRUGSSTATIONEN

Affaldssortering er et hot emne og sortering på genbrugsstationen er et vigtigt element i de lokale initiativer for højere genanvendelse. SIGNA har i 2022 udarbejdet en række korte film med Kris, der forklarer hvordan affaldssorteringen hos NOMI4S skal ske.

Kommune: Nomi4S

Opgave: SoMe-film

DEN NYE AFFALDSSORTERING

SIGNA har i 2022 udarbejdet en række små, korte SoMe film, der skal hjælpe borgerne til at få sorteret deres affald rigtigt. Her er der fokus på Miljøkassen og hvordan den skal anvendes.

Kommune: Silkeborg Forsyning

Opgave: SoMe-film
Løsninger til forsyning 6
Randers Kommune
Løsninger til forsyning 5
Løsninger til forsyning 8

OFFENTLIG TRANSPORT

Den offentlige transport har mange opgaver og budskaber, og både interne såvel som eksterne budskaber skal formidles. Det kan være brugen af nye apps, spots til busser, anlægsprojekter, interne instruktionsfilm eller mere generelle kommunikationsopgaver.

Hos SIGNA har vi lavet mange film for virksomheder tilknyttet den offentlige transportsektor. Se nogle af eksemplerne nedenfor og bliv inspireret til, hvordan vi kan hjælpe jer med at fortælle jeres historie.

BRUG AF MIDTTRAFIK APP

Midttrafik havde brug for en serie af instruktionsfilm om, hvordan man kan bruge Midttrafik App. Filmene skal sikre en høj grad af anvendelse, og at borgerne er trygge ved at bruge den.

Organisation: Midttrafik

Opgave: Instruktionsfilm

SERVICENIVEAUER HOS FLEXTRAFIK

Denne film forklarer, hvordan en borger, der kører med Flextrafik, bliver håndteret, og hvordan konceptet “SMS-update” fungerer.

Organisation: Movia

Opgave: Instruktionsfilm

RENGØRING AF FLEXBILER

Gennem en serie af interne instruktionsfilm giver Movia konkrete anvisninger, som skal sikre en ensartet og høj kvalitet i rengøringen. Filmene fortæller om det daglige arbejde – f.eks. hvordan man skaber god hygiejne i Flextrafik og undgår smittespredning.

Organisation: Movia

Opgave: Instruktionsfilm

TIMELAPSE: HAARDVAD BRO

Hvordan etablerer man en bro over en jernbane uden at forstyrre trafikken? Banedanmark har konstant byggeprojekter rundt omkring i landet, hvor SIGNAs droner eller timelapsekameraer er med til at fortælle om udviklingen i de forskellige byggerier.

Organisation: Banedanmark
Opgave: Dronefilm | Timelapse
Randers Kommune
Løsninger til forsyning 9
Løsninger til forsyning 10

HAVNE

De danske havne har mange samfundsmæssigt vigtige opgaver. Mange af havnene har været igennem en konstant udvikling indenfor logistik, industri og fiskeri, mens andre er blevet omdannet til attraktive boligområder.

Hos SIGNA har vi lavet mange film for havne i relation til udvikling eller omdannelse. Se nogle af vores eksempler herunder og bliv inspireret til, hvordan vi kan hjælpe jer med at fortælle jeres havnehistorie.

ADP FREDERICIA HAVN

Hos ADP var man i en periode ikke selv i stand til at overflyve havnens arealer. Her indgik SIGNA i rollen som dronepilot.

Organisation: ADP – Fredericia Havn
Opgave: Dronefilm

KRAN OPSÆTTES PÅ AARHUS HAVN

Hvordan fungerer det, når man skal opsætte en ny kran på den travle industrihavn i Aarhus? SIGNAs timelapse-kameraer indfangede over en periode det hele alt imens de små såvel som store skibe lastes og læsses.

Organisation: Aarhus Havn

Opgave : Timelapsefilm

HORSENS HAVN ER UNDER FORANDRING

I den indre del af Horsens Havn er man ved at udvikle en helt ny bydel. Men i stedet for helt at afvikle erhvervshavnen bygger man en ny ude i fjorden. For at inddrage borgerne i denne udvikling blev der udarbejdet en serie af små film til de sociale medier.

Organisation: Horsens Havn

Opgave: SoMe-film | Profilfilm

HVORDAN SKAL VORES HAVN I HORSENS VÆRE?

Der er mange arbejdspladser på spil, når Horsens Havn starter på en omfattende udvikling af en ny erhvervshavn. For at starte debatten om den nye havn blev der udarbejdet nogle tegnede film til at sætte scenen.

Organisation: Horsens Havn

Opgave: Colour Doodle
Løsninger til forsyning 11
Randers Kommune
Løsninger til forsyning 12
SIGNA360

VI KAN HJÆLPE DIG VIDERE…

SIGNAfilm tilbyder skræddersyede filmløsninger til forsyningsbranchen, der effektivt kommunikerer komplekse budskaber og fremmer brandets troværdighed og professionalisme. Gennem vores ekspertise inden for filmproduktion og storytelling, kan vi hjælpe forsyningsvirksomheder med at formidle deres værdier, teknologiske fremskridt og bæredygtighedsinitiativer på en engagerende måde.

Vores filmteam arbejder tæt sammen med kunderne for at forstå deres unikke behov og mål, og vi leverer skræddersyede løsninger, der omfatter alt fra virksomhedspræsentationer og produktvideoer til træningsfilm og dokumentarfilm. Ved at kombinere visuel æstetik, fortælleteknik og avanceret produktionsteknologi skaber vi film, der fanger seernes opmærksomhed og efterlader et varigt indtryk.

Uanset om det handler om at informere interessenter, uddanne medarbejdere eller tiltrække nye kunder, kan SIGNAfilm være den perfekte partner for forsyningsbranchen, der ønsker at skille sig ud i en konkurrencepræget marked ved hjælp af kraften i filmmediet.

Jens Ole Bie | SIGNAfilm

JENS OLE BIE, BUSINESS UNIT MANAGER & TOSSET MED GODE LØSNINGER, AARHUS

Vil du høre mere om, hvordan du sammensætter en løsning, der afhjælper dine udfordringer?

Kontakt Jens Ole eller en af vores andre eksperter på 86 12 47 00 og få sammensat en løsning, der løser dine udfordringer med at blive kendt, fundet eller hørt. Søger du en løsning, som kombinerer det hele, tager vi gerne en dialog om dette.