Vælg en side

SMV:Digital er blevet forlænget! Så nu kan du få del i de milliarder, som EU sender tilbage til medlemslandene frem mod 2027. Der åbnes løbende for nye puljer, hvor du kan søge tilskud til privat rådgivning, investering i IT/Teknologi eller få hjælp til at udvikle dine egne eller dine medarbejderes digitale kompetencer. Kan din virksomhed sætte ekstra turbo på vækst og udvikling, hvis den forbedres inden for e-handel, automatisering, digital sikkerhed eller noget helt andet, så læs videre og bliv lidt klogere på det hele.

Hvorfor bruge SMV:Digital?

Digitalisering har en positiv indvirkning på SMV-virksomhedernes vækst, omsætning og medarbejdertilfreds! Det har Erhvervsstyrelsen konkluderet i deres Årsrapport 2021. Og for omkring halvdelen har det også bidraget til en mere grøn og bæredygtig omstilling. I perioden 2018-2021 har mere end 3.500 danske SMV’er fra hele landet fået hjælp gennem SMV:Digital. Og mange af virksomhederne investerer et langt større beløb end støttet rækker til.

For de fleste støtteprogrammer gælder det, at der er en medfinansiering fra virksomheden på 50%, hvilket enten kan laves som kontant betaling eller i form af de i virksomheden medgåede timer. Eller et mix af de timer og kontant betaling.

“Du kan søge om SMV tilskud til projekter,
der styrker virksomhedens vækst
ved hjælp af digital omstilling og online salg.”

Hvad er SMV:Digital?

SMV:Digital er et program, hvor danske SMV’er kan få hjælp til digital omstilling og til at styrke deres online salg via programmets e-handelscenter. Du kan f.eks. søge om støtte til rådgivning og hjælp til at komme i gang med marketing automation eller andre digitale marketing discipliner. Man kan bl.a få tilskud til følgende:

  • Privat rådgivning
  • Kompetenceforløb
  • Sparring & netværk
  • Vejledning om regulering og konkurrencevilkår

Læs mere på www.smvdigital.dk

smv-digital få støtte

Hvem kan søge – og til hvad?

SMV:Digital åbner puljer, hvor du kan om forskellige former for tilskudsvouchers. Det kan være forløb, hvor det hele tilpasses din virksomheds konkrete udfordringer eller det kan være forløb inden for fast definerede områder. Du kan søge forskellige puljer afhængig af din virksomheds størrelse.

Virksomheder med 2-49 ansatte

Har du svært ved at overskue dine næste digitale skridt? Og kan inspiration eller tilførsel af mere basal viden gøre en forskel?

Virksomheder med 3-249 ansatte

Har du et konkret udviklingsprojekt inden for rammerne, som kan styrke virksomhedens konkurrenceevne? Har du brug for rådgivning til at komme i gang med eller gennemføre dit projekt?

SMV:Digital planen for efteråret 2022 er klar:

Voucheren kan bl.a. anvendes til at digitalisere marketing og salgsindsatserne, hvor SIGNA kan hjælpe med strategisk sparring, webudvikling, ny webshop, optimering af kunderejsen, marketing automation, digital annoncering og meget mere.

Nogle af puljerne har konkrete temaer – og her er det specielt vigtigt at få nærlæst de konkrete tildelingskriterier. Som en del af ansøgningen skal din virksomhed også sandsynliggøre og have en plan for, hvordan den foreliggende investering vil påvirke forretningen og de konkrete vækstambitioner. Denne del af business casen hjælper vi gerne med.

“Fælles for puljerne er at de uddeles til enten potentialeafklaring. Altså strategi, rådgivning og planlægning, eller implementering”

Hvad er et rådgivningsforløb?

Et rådgivningsforløb i regi af SMV:Digital hjælper dig enten med afklaring eller bistår med selve implementeringen. Det er vigtigt at der er fokus på digitalisering og ikke almindelig drift eller strategisk arbejde. 

Et rådgivningsforløb løber typisk over 3-6 måneder, men det kan sagtens tilrettelægges kortere og mere intensivt, ligesom det kan tage op til 12 måneder. Men ofte har virksomheden et ønske om, at processen skal være relativt kort, men dog skal der være tid til fordybelse ligesom det ikke skal tage al fokus fra den normale drift.

Det er ikke muligt at få støtte til:

  • Almindelig driftsoptimering
  • Generel strategiudvikling
  • Salg- og markedsføring
  • Markeds- og konkurrentanalyser, hvor det digitale aspekt fylder en mindre del
  • Udgifter relateret til udformningen af ansøgningen
SMV digitalisering støtte

Hvor kommer pengene fra?

De hårde Corona nedlukninger i 2020 gjorde det svært for mange virksomheder – og helt umuligt for nogle – at drive og udvikle deres forretning. Derfor besluttede man i EU at sætte gang i en række støtteordninger. En del af midlerne i den store REACT-pulje kommer til Danmark.

Og selvom vi i Danmark er godt med i forhold til digitalisering, så er der mange områder, hvor vi kan blive bedre. Midlerne er derfor øremærket specifikke indsatser omkring digitalisering målrettet de små og mellemstore virksomheder.

Læs mere om de forskellige puljer

SIGNA kan hjælpe dig!

Rådgivning om marketing automation, inbound marketing, lead generering samt andre former for opgradering/digitalisering af en virksomheds salgs- og marketing setup er noget, hvis det defineres fornuftigt, som der kan gives tilskud til.

SIGNA har en del erfaring med ansøgning, dokumentation og rapportering på denne form for rådgivningsforløb støttet af Erhvervsstyrelsen og EU. Og vi hjælper gerne i gang med noget af det praktiske og med at finde det rette tilskudsberettigede rådgivningsforløb. Vi har gode kontakter ind i systemet, så vi kan hurtigt få afklaret eventuelle spørgsmål.

Kontakt os vedr. SMV:Digital

2 + 6 =

Er du nysgerrig kan du finde den skabelon, som skal anvendes til ansøgningen på SMV:Digitals hjemmeside. I ansøgningen skal du vælge en på forhånd godkendt rådgiver til det projekt, som du ønsker at opnå støtte til. SIGNAs CEO Jan Tanderup er godkendt rådgiver og er selv med inde over alle forløb. Og du kan søge efter andre rådgivere på SMV:DIGITAL Portalen ligesom du i ansøgningsguiden kan læse mere om de formelle krav samt gode råd til dig, der overvejer en ansøgning til SMV:Digital.

Jan | SIGNAfilm

Kontakt Jan, hvis du ønsker en uforpligtende snak om mulighederne for en SMV:Digital projekt i din virksomhed.

Jan har gennemført en række strategiske såvel som digitaliseringsbaserede udviklingsprojekter via SMV:Digital eller nogle af de tidligere programmer gennemført af Erhvervshusene.

Jan Tanderup Petersen
CEO / Senior strategic advisor
Mail: jan@signafilm.dk
Telefon: +45 20 43 20 66