Vælg en side

Tag scenen og fortæl historien:

(Gen)opbyg dit omdømme med SIGNAfilm

I en verden, hvor én negativ historie kan dominere nyhedsbilledet og påvirke en organisations omdømme, er det afgørende at huske på kraften i at fortælle jeres egne historier. Hos SIGNAfilm ved vi, at mens pressen kan være hurtig til at hoppe på skandaler – fra problemer i ældreplejen til manglende løn for offentlige ansatte og højt arbejdspres i virksomheder – er der altid en anden side af historien, som fortjener at blive hørt.

Dårligt omdømme kan være svært at viske væk - beskyt dit omdømme

Dit omdømme påvirkes af dine omgivelser

Det er en uundgåelig sandhed, at dit virksomhedsomdømme ikke eksisterer i et vakuum. Det påvirkes kontinuerligt af de omgivelser, det opererer i, herunder medieomtalen, offentlig perception, og selv de sociale medieplatforme, hvor folk frit kan dele deres meninger og erfaringer. 

Når negative historier begynder at cirkulere, kan de hurtigt tage over og forme et billede af din virksomhed, der måske ikke i tilstrækkelig grad reflekterer virkeligheden. Det er i disse kritiske øjeblikke, at en proaktiv tilgang med at forme dit eget narrativ bliver afgørende. Ved at anerkende omgivelsernes indflydelse på dit omdømme, kan du bedre forberede dig på at imødegå negative historier med dine egne, positive fortællinger.

Hvad er vores definition af et omdømme?

Et omdømme er den offentlige perception af en person, en virksomhed, et produkt, eller en organisation. Det er et komplekst sæt af opfattelser og holdninger, som folk har dannet baseret på tidligere erfaringer, kommunikation, og den information, de har modtaget fra forskellige kilder, herunder medierne, personlige interaktioner, og sociale netværk.

Elementer af et omdømme:

 • Tillid: I hvilken grad interessenterne har tillid til, at organisationen vil handle på en ansvarlig og etisk måde.
 • Respekt: Den grad af anerkendelse og beundring virksomheden nyder i samfundet og blandt sine peers.
 • Identitet: De karakteristika, værdier, og historier, som virksomheden fremhæver som kerneelementer i sin identitet.
 • Synlighed: Omfanget af virksomhedens tilstedeværelse og anerkendelse i offentlighedens øjne.
 • Differentiering: Evnen til at skille sig ud fra konkurrenterne gennem unikke attributter eller bedrifter.
T-shirt med beskyt dit omdømme
Dårligt omdømme kan være svært at viske væk - beskyt dit omdømme

Hvorfor er dit omdømme så vigtigt?

Et omdømme er jfr. Den Danske Ordbog omverdenens opfattelse af fx en person, en organisation eller en virksomhed.

Derfor kan det være udfordrende at tiltrække talentfulde medarbejdere og fastholde kundernes tillid i kølvandet på negative historier. Ved proaktivt at tage kontrol over narrativet kan virksomheder og organisationer genopbygge og endda styrke deres omdømme.

Selvom fagforeninger i kampen for bedre forhold kan være nødsaget til at tegne dystre billeder af f.eks. SOSU-medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår, så den det enkelte plejehjem tilsvarende være nødsaget til at fortælle de gode historier fra deres hverdag – og hvordan de alligevel før noget godt ud af situationen.

Uden balance i kommunikationen kommer der færre ansøgere og mindre optag på de berørte uddannelser.

Betydningen af dit omdømme:

Et stærkt omdømme kan være en væsentlig aktiv for en organisation.
Det kan:
 • Tiltrække og fastholde talent.
 • Øge kundeloyaliteten og tiltrække nye kunder.
 • Skabe en buffer mod negative historier eller kriser.
 • Give konkurrencemæssige fordele og muliggøre præmieprissætning.
 • Styrke relationerne med investorer, leverandører, og andre nøglepartnere.

Hvordan hænger dit omdømme sammen med din tilstedeværelse på de sociale medier

I den digitale æra er omdømme og social medie tilstedeværelse uløseligt forbundne. Ved at anvende Honeycomb-modellen til udvikling af vores social medie strategi, kan vi strategisk navigere i hvordan vi formidler vores omdømme online.

Honeycomb-modellen fremhæver syv funktionelle byggesten: identitet, samtaler, deling, tilstedeværelse, relationer, omdømme, og grupper. Disse byggesten hjælper os med at forstå, hvordan vi kan engagere os på sociale medier for at styrke vores omdømme effektivt.

Omdømme som en af disse byggesten fokuserer på, hvordan virksomheden opfattes inden for det sociale medie landskab. Ved at integrere omdømmestyring i vores social medie strategi, sikrer vi, at hver interaktion – fra de samtaler, vi deltager i, til den identitet vi projicerer og de relationer vi opbygger – bidrager positivt til vores samlede omdømme.

Overvågning af sociale medier indebærer aktivt at lytte til og engagere sig med vores følgere, dele indhold, der afspejler vores kerneværdier, og konsekvent kommunikere vores engagement i sociale og etiske spørgsmål.

Strategiske overvejelser, der følger Honeycomb-modellen, opfordrer til en holistisk tilgang til vores sociale medie tilstedeværelse. Det betyder, at vi ikke kun reagerer på negativ omtale, men proaktivt bruger sociale medier til at fremvise vores succeser, vores engagement i medarbejderudvikling, vores bidrag til samfundet, og vores løsninger på branchens udfordringer.

Ved at gøre dette, kan vi forvandle vores sociale mediekanaler til kraftfulde værktøjer, der understøtter og forstærker vores omdømme, samtidig med at vi fremmer ægte forbindelser med vores målgruppe.

Honeycomb modellen og dens syv byggesten til vurdering af hvordan de sociale medier anvendes til styring af omdømme

Hvordan kan SIGNAfilm hjælpe?

 • Empatisk journalistisk storytelling: Vi specialiserer os i at udvikle og fortælle de historier, som ikke kommer frem i nyhedsbilledet. Gennem empatisk storytelling viser vi menneskeligheden bag din virksomhed, de udfordringer I står overfor, og de løsninger I arbejder på.
 • Visuel formidling: Med vores ekspertise inden for filmproduktion skaber vi visuelle fortællinger, der effektivt kommunikerer jeres organisations værdier, kultur og engagement samme med medarbejderes velbefindende og positive udvikling.
 • Genopbygning af tillid: Ved at dele jeres historier og vision, kan vi sammen arbejde hen imod at genopbygge både den offentlige og den interne tillid. Det handler ikke om at benægte problemer, men om at vise, hvordan I aktivt adresserer dem og stræber efter forbedring.
Omdømme - Opbygning og vurdering af brand

Opbygning og vedligeholdelse af organisationens omdømme:

Opbygning og vedligeholdelse af et omdømme kræver en strategisk og integreret tilgang, der omfatter:

 • Konsekvent og autentisk kommunikation.

 • Et klart defineret sæt af kerneværdier og etiske retningslinjer.

 • Proaktiv engagement med stakeholders, herunder medarbejdere, kunder, samfundet, og medierne.

 • Hurtig og transparent håndtering af problemer eller kriser.

 • Langsigtet investering i samfundet og sociale ansvar.

Et omdømme er ikke noget, der kan opbygges natten over, men snarere resultatet af vedvarende indsats og engagement over tid.

  Journalistisk storytelling er et stærkt værktøj til (gen)opbygning af et omdømme

  De udskældte pressemeddelelse er stadig PRspecialisternes foretrukne værktøj, men det er svært at trænge igennem på den måde via den traditionelle presse. Journalistisk storytelling er derfor mere end bare en måde at fortælle historier på; det er en kunstform, der kræver nysgerrighed, integritet, og en dyb forståelse for kontekst. Ved at anvende journalistiske principper i storytelling-processen, sikrer vi, at alle sider af en historie bliver udforsket og fortalt med ægthed og præcision. 

  Denne tilgang giver en unik mulighed for virksomheder at genopbygge deres omdømme efter en krise. Ved at fortælle de historier, som viser virksomhedens menneskelighed, dens værdier, og dens engagement i positive forandringer, kan vi hjælpe med at genskabe en følelse af tillid og respekt hos jeres publikum. Det er dette dybdegående, nuancerede billede, der kan erstatte de enkeltsidede negative narrativer og vise verden den virkelige essens af jeres virksomhed.

  Vi begynder med en grundig forståelse af de udfordringer, jeres virksomhed står overfor, og arbejder tæt sammen med jer for at finde de mest effektive måder at formidle jeres engagement og fremskridt på. Vores mål er at sikre, at jeres stemme bliver hørt, og at jeres virksomheds sande historie kommer frem.

  Sammen laver vi en plan for, hvilke aktuelle hverdagsnyheder, som I skal holde øje med. Og nogle af historierne skal i bare bringe med det samme – selvom det er lavet på en mobiltelefon. Her vinder aktualiteten over kvaliteten af opslaget. I andre situationer er det fakta og den langsigtede indsats der er i fokus – og her er kvaliteten i fremstillingen af budskaberne mere afgørende.

  Beskyt dit omdømme inden det er for sent

  Det er bedre at være på forkant med dit omdømme end at være på bagkant

  At være proaktiv i håndteringen af dit omdømme er langt mere effektivt end at skulle kæmpe en opad bakke kamp for at genoprette det efter en skade er sket. Dette indebærer at have en klar strategi for, hvordan man kommunikerer både internt og eksternt, og at anvende storytelling som en integreret del af din virksomheds kommunikation. Læs artiklen om medarbejderfilm på abonnement!

  Ved at investere i at fortælle din organisations historier, før krisen rammer, opbygger du en bank af positivt omdømme, som kan hjælpe med at mildne effekten af eventuelle negative historier i fremtiden. Det skaber også en stærkere forbindelse mellem din virksomhed og dens interessenter, hvilket sikrer, at de har en dybere forståelse af din organisations mission, værdier og de tiltag, du tager for at gøre en positiv forskel.

  Håndtering af omdømme bør indgå som en fast del af virksomhedens kommunikationsstrategi ligesom det er en del af dine aktiviteter på de sociale medier. 

  I en tid, hvor narrativer former fremtiden for en virksomhed, kan vi hjælpe jer med at tage scenen og kontinuerligt fortælle jeres historie.

  Udfyld nedenstående kontaktformular til SIGNAfilm i dag, så holder vi et møde om, hvordan vi kan støtte jer i at vende udfordringer i omgivelserne til at skabe nye muligheder.