Vælg en side

Brug AI teknologier til at gøre onboarding mere effektiv

Den måske mest omtalte teknologiske introduktion de senere år har været gennembruddet for brugen af kunstig intelligens – eller mere populært Artificial Intelligence – benævnt som AI teknologier.  Vi kender til ChatGBT, hvor GBT står for Generative Pretrained Performer, hvor anvendelsen af kombinationen af kunstig intelligens (AI) og naturlig sprogbehandling (NLP) gør det muligt at forstå og generere menneskelignende tekst.

Men der er mange andre som siden efteråret 2023 har taget teknologierne til sig og har modnet dem. Hvis man ikke tager dem til sig – og lærer at anvende dem, så kan de blive en trussel i mange vidensbaserede jobs. Men lærer man at bruge dem, så kan de blive en afgørende hjælp både i rekruttering og i onboarding.

Læs vores artikel om anvendelsen af ChatGBT i marketing

K
L
Hvad er AI teknologi

Kunstig intelligens (AI) refererer til simulationen af menneskelig intelligens i maskiner, der er programmeret til at tænke som mennesker og efterligne deres handlinger. AI kan involvere alt fra grundlæggende computerprogrammer, der udfører automatiske opgaver, til mere komplekse systemer, der kan træffe beslutninger og lære fra tidligere erfaringer. Teknologien anvendes i forskellige felt, herunder robotter, sproggenkendelse, billedanalyse, og kompleks beslutningstagning.

K
L
Hvad er definitionen på AI teknologi

Definitionen af AI teknologi omfatter skabelsen og brugen af algoritmer i et computermiljø til at udføre opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens. Disse opgaver kan inkludere problemløsning, læring, planlægning, sprogforståelse, og visuel perception. AI-teknologi kan kategoriseres bredt i to former: 'svag AI', der er designet til at udføre specifikke opgaver, og 'stærk AI', som har en bredere og mere autonom intelligens og evne til at forstå og lære autonomt.

K
L
Hvad kan AI teknologi

AI teknologi kan udføre et bredt spektrum af opgaver, der omfatter, men ikke er begrænset til, følgende: automatisere rutinemæssige opgaver, analysere store datamængder hurtigere end mennesker kan, forbedre kundeservice via chatbots, forudsige forbrugsmønstre, assistere i medicinsk diagnostik og behandling, og optimering af logistik og forsyningskæder.

I en HR-kontekst kan AI bruges til anskaffe talenter, medarbejderengagement, og personalisering af medarbejderudvikling.

K
L
Hvad er ulemperne ved AI teknologi

Selvom AI teknologi tilbyder mange fordele, er der også væsentlige ulemper, herunder jobdisruption, hvor automatisering kan erstatte menneskelige roller, hvilket skaber økonomisk og social uro.

AI-systemer kan også fremvise fordomme, der er indbygget i de data, de trænes på, hvilket kan føre til uretfærdige resultater. Desuden er der bekymringer omkring privatlivets fred og sikkerhed, da AI-systemer kræver store mængder data for at fungere effektivt.

Endelig er der de etiske dilemmaer forbundet med AI's beslutningstagning, især i kritiske anvendelser som sundhedspleje eller retshåndhævelse.

K
L
I hvilke HR-processer kan jeg anvende kunstig intelligens

Kunstig intelligens kan spille en central rolle i modernisering og effektivisering af en række HR-relaterede processer. Her er nogle af de nøgleområder, hvor AI kan have en betydelig indflydelse:

- Rekruttering og Talentanskaffelse: AI kan anvendes til at automatisere screening af CV'er og ansøgninger for at identificere de mest kvalificerede kandidater hurtigere og mere præcist. Desuden kan AI støtte i udvælgelsesprocessen ved at analysere kandidaters svar under interviews og sammenligne dem med jobbeskrivelsen og virksomhedens kultur.

- Onboarding: Ved hjælp af AI kan onboarding-processen gøres mere interaktiv og personlig. AI kan drive onboarding-platforme, der tilpasser indlæring og træningsmaterialer til den enkelte medarbejders behov og fremskridt, hvilket sikrer en mere effektiv og engagerende introduktion til virksomheden.

- Medarbejderudvikling og læring: AI kan bruges til at udvikle skræddersyede læringsprogrammer, der tilpasser sig individuelle læringsstile og karriereveje. Dette inkluderer alt fra automatiseret kursusmateriale til forudsigelser om nødvendige færdigheder, så medarbejderne kan forberedes på fremtidige roller inden for organisationen.

- Medarbejderengagement og -analyse: AI-teknologier kan indsamle og analysere data om medarbejderadfærd og tilfredshed for at identificere trends og potentielle problemer inden de eskalerer. Dette kan hjælpe HR-afdelingen med at træffe proaktive skridt for at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdertilfredsheden.

Ved at implementere AI i disse HR-processer kan virksomheder ikke blot forbedre deres effektivitet, men også skabe en mere støttende og tilpasset arbejdsplads, der fremmer både medarbejdertilfredshed og -retention.

K
L
Hvordan kan medarbejderfilm styrke virksomhedens kultur

Anvendelsen af løbende medarbejderfilm er en innovativ og effektiv måde at styrke virksomhedskulturen på. Disse film kan spille en central rolle i at formidle og forankre virksomhedens værdier, traditioner og målsætninger på en levende og engagerende måde. Her er nogle af de vigtigste fordele ved at bruge medarbejderfilm:

- Fremme af åbenhed og inklusion: Ved regelmæssigt at producere film, der fremhæver forskellige teams og medarbejdere, kan virksomheden vise sin værdsættelse af mangfoldighed og inklusion. Dette kan hjælpe med at bygge en kultur, hvor alle føler sig set og hørt.

- Forbedring af intern kommunikation: Medarbejderfilm kan tjene som en dynamisk kommunikationskanal, der effektivt formidler nyheder, opdateringer og vigtige budskaber direkte fra ledelsen eller mellem kollegaer. Dette sikrer, at alle er informerede og engagerede, uanset deres fysiske placering.

- Visualisering af virksomhedens mission og værdier: Film kan illustrere virksomhedens kerneværdier i aktion, ved at vise eksempler på, hvordan medarbejdere inkorporerer disse værdier i deres daglige arbejde. Dette hjælper nye og eksisterende medarbejdere med bedre at forstå og forpligte sig til disse idealer.

- Styrkelse af teamånd og samarbejde: Gruppeprojekter omkring medarbejderfilm kan fremme teamwork og samarbejde. Det er en kreativ måde at engagere medarbejdere på tværs af afdelinger, hvilket kan føre til nye ideer og stærkere interpersonelle relationer.

- Dokumentation af virksomhedens udvikling og succes: Medarbejderfilm kan fungere som en levende historiebog, der dokumenterer virksomhedens vækst, succeser og vigtige begivenheder. Disse historier kan inspirere og motivere medarbejdere, samtidig med at de tiltrækker nye talenter.

Ved kontinuerligt at investere i og distribuere medarbejderfilm kan en virksomhed ikke blot styrke sin kultur, men også skabe en stærkere følelse af fællesskab og fælles formål blandt sine medarbejdere.

Forlader medarbejderne din organisation – alt for hurtigt!

Har du også oplevet, at nye kolleger forsvinder som dug for solen efter kun kort tid? Desværre er det en alt for almindelig problemstilling blandt virksomheder, hvor hele 25% af nye medarbejdere forlader deres job inden for de første 6 måneder. Det er en trist statistik, som koster virksomheder tid, penge og produktivitet. Men hvad er egentlig årsagen til dette problem?

Det viser sig, at onboarding ofte er en nedprioriteret disciplin hos virksomheder. Mange tror fejlagtigt, at den første dag i et nyt job er nok til at give deres nye ansatte et ordentligt indblik i virksomhedens kultur, processer og forventninger. Desværre er det sjældent tilfældet, og en dårlig onboarding-proces kan have betydelige negative konsekvenser på virksomheden som en helhed.

Udfordringen med en dårlig onboarding-proces er, at nye medarbejdere vil have svært ved at tilpasse sig virksomhedens normer og standarder. Det betyder, at de vil have en højere risiko for at lave fejl, bruge for meget tid på opgaver, og i sidste ende forlade jobbet, fordi de ikke føler sig i stand til at opfylde de forventninger, der er blevet stillet til dem.

Læs artiklen om, hvordan du kan undgå at medarbejderne forlader virksomheden i utide.

For at undgå dette spild af tid og penge er det vigtigt at have en effektiv onboarding-proces på plads. En effektiv proces gør nye medarbejdere meget hurtigere effektive og reducerer tiden, det tager dem at nå deres fulde produktivitet. Faktisk viser undersøgelser, at en veltilrettelagt onboarding-proces kan øge medarbejderens produktivitet med helt op til 50%. Faktisk kan du reducere tiden fra ansættelse til effektiv medarbejder fra i gennemsnit 6 til 5 måneder. Med 10 nye ansættelser om året, så løber det hurtigt op i en årlig besparelse i direkte omkostninger på mere end 4-500.000 kr.

Læs artiklen om, hvordan du kan styrke dit employer brand gennem struktureret anvendelse af medarbejderfilm til at fortælle om og vise kulturen i organisationen.

AI teknologi frigør tid til mødet med andre mennesker

Moderne onboarding er mere effektiv end de traditionelle metoder

Moderne onboarding-tilgange har vist sig at have en meget større effektivitet end de mere traditionelle metoder. En moderne tilgang inkluderer brugen af forskellige værktøjer, som giver medarbejderne mulighed for at lære virksomheden og dens proceser bedre at kende på en mere visuel og interaktiv måde.

En mulig løsning på problemet er brugen af AI teknologi til at gøre onboarding mere effektiv. Analyse fra OAK Engage viser en stigende produktivitet på mere end 60% ved implementering af struktureret onboarding. AI-støttet onboarding kan hjælpe med til at styrke strukturen, forbedre processen og give nye medarbejdere en mere personlig og mindre generisk oplevelse. Det kan betyde, at medarbejderne hurtigere kan lære virksomheden og dets kultur at kende, og at de vil have en større følelse af at være en del af virksomhedens samlede mission og vision.

Der er mange forskellige måder, hvorpå AI kan bruges til at modernisere onboarding-processen. Alt fra personlig velkomst (jeg er ny i virksomheden), direktionens præsentationer af strategi og visioner, virtuelle rundture og on-demand opfølgningstræning for at sikre, at medarbejderen ved alt, hvad han eller hun behøver at vide for at udføre sit job korrekt. Det kan lyde tungt, men det behøver det ikke at være! Med kunstig intelligens kan du lave bedre og mere varierede introduktionsforløb – og det kan lynhurtigt sprogversioneres i takt med at medarbejdergruppen kommer til at dække flere nationaliteter.

Hos SIGNA kan vi sammen med jeres interne eller eksterne HR-partnere bruge AI teknologier som Avatar, tekst-til-tale, AI-assisterede tekster og meget mere til at få processen til at glide bedre. Og så har vi alle de ting, som samtidig kan hjælpe til, at I også i fremtiden får de helt rigtige ansøgere. For employer branding skal indtænkes i helheden, så vi både sikrer glade og effektive medarbejdere.

Læs artiklen om konsekvenserne af mangelfuld onboarding 

 

Onboarding statistik - derfor kan god, struktureret onboarding betale sig

Og mange virksomheder har virkelig noget at forbedre, da forskning viser at der i 45% af ansættelserne slet ikke var nogen plan, da medarbejderen startede. En moderne onboarding-tilgang, der er støttet af AI teknologi, kan hjælpe virksomhederne med at undgå spild af tid og penge, mens de sikrer, at deres nye medarbejdere får den bedst mulige start i deres nye job. Og i sidste ende kunne det vise sig at være en yderst god investering i både medarbejderens og virksomhedens fremtid.

Lad os tage en snak om, hvordan vi sammen med jeres interne eller eksterne HR-partnere kan forbedre onboarding og employer branding i jeres virksomhed. Book møde med en SIGNAfilm strategisk rådgiver.

Onboarding handler om mennesker - brug medarbejderfilm til at vise kulturen i virksomheden

Der er brug for løbende optimering af onboarding processen

Det er afgørende, at denne proces ikke blot opfattes som en checkliste, men som en dynamisk interaktion, der tilpasser sig den enkelte medarbejders behov og præferencer. Med AI’s evne til at analysere data og tilpasse læringsmoduler, kan hver nyansat få en tilpasset oplevelse, der maksimerer deres forståelse og engagement fra dag ét.

Desuden kan AI-drivne analyse værktøjer give værdifulde indsigter i, hvilke dele af onboarding-processen der fungerer godt, og hvilke der kan forbedres. Dette giver virksomhederne mulighed for løbende at justere deres strategier og dermed sikre, at onboarding-processen bliver ved med at være relevant og effektiv.

Ved at implementere AI teknologi i onboarding, kan virksomheder også skabe en mere inkluderende arbejdsplads. AI kan for eksempel hjælpe med at identificere ubevidste fordomme i onboarding-materialet, hvilket sikrer, at alle medarbejdere, uanset baggrund eller erfaring, føler sig velkomne og værdsatte. Om kunstig intelligens tager jobbet fra HR afdelingerne er stadig et åbent spørgsmål, men der er ingen tvivl om, at hvis man ikke gør noget, så kommer der andre ansatte i afdelingen, som har mere styr på anvendelsen af kunstig intelligens. Så en vis form for brændende platform er der!

I en tid, hvor digital transformation er afgørende for virksomheders overlevelse og succes, er det klart, at en investering i avanceret onboarding-teknologi ikke blot er nyttig, men nødvendig. Ved at bruge AI og kunstig intelligens til at styrke onboarding-processen kan virksomheder ikke kun spare penge og øge produktiviteten, men også styrke deres employer branding og tiltrække samt fastholde de bedste talenter.

Kom godt i gang med
employer branding!

Hos SIGNA vil vi gerne hjælpe dig godt i gang med din virksomheds employer branding-strategi. I vores e-bog, som du kan downloade gratis, finder du guides, cases og inspiration til hvordan du kan styrke din employer branding.

 

Employer branding bog - gratis download
Jens Ole Bie | SIGNAfilm

Er du klar til at fortælle din virksomheds unikke historier gennem de ansattes stemmer?

Hos SIGNAfilm hjælper vi virksomheder med at fortælle deres unikke medarbejderhistorier gennem engagerende og professionelt producerede medarbejderfilm.

Kontakt mig for at diskutere, hvordan vi kan hjælpe med at styrke dit employer brand.

Jens Ole Bie
Business Unit Manager
Mail: 
jens.ole@signafilm.dk
Telefon: +45 4050 3222