Vælg en side

Etablér din onboarding proces så den både tiltrækker og fastholde medarbejdere – det er bare sund fornuft!

Onboarding handler om meget mere end en buket blomster på den første arbejdsdag, en liste med arbejdsopgaver eller et par dage, hvor den nye medarbejder introduceres til organisationen. Det handler om mennesker. Det handler om at forankre nye medarbejdere i virksomheden ved hjælp af meningsfyldte opgaver, et socialt og fagligt fællesskab samt oplevelsen af et godt arbejdsmiljø. Får en medarbejder en god og succesfuld opstart afspejler det sig i medarbejderens engagement, loyalitet og effektivitet. Hvorimod mangelfuld onboarding kan have store konsekvenser for både medarbejder og virksomhed.

Når det kommer til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere, har mange virksomheder kæmpet med denne udfordring i årevis. Faktisk forlader mere end 25% af de nye medarbejdere deres job inden for de første 6 måneder. Det kan være en kostbar affære for virksomhederne, da de skal bruge tid og penge på rekruttering og træning af nye medarbejdere. Men hvordan kan man undgå at miste de bedste medarbejdere efter kort tid?

Problemet med høj medarbejderomsætning

Høj medarbejderomsætning henviser til en situation, hvor en virksomhed oplever en usædvanligt høj rate af medarbejdere, der forlader deres stillinger inden for en given periode. Dette fænomen kan ses i mange former, inklusive fratrædelser, afskedigelser, og kontraktudløb, som ikke fornyes. En høj omsætningsrate kan være en indikator for problemer inden for organisationen, såsom utilfredshed med arbejdsmiljøet, manglende karriereudviklingsmuligheder, utilstrækkelige lønninger, eller dårlig ledelse.

Høj medarbejderomsætning er ikke kun en frustrerende udfordring for virksomhederne, men det kan også have en negativ indvirkning på virksomhedens omdømme og goodwill. Hvis virksomheden har en høj medarbejderomsætning, kan det give indtryk af, at der er en dårlig kultur og arbejdsmiljø, der kan skade den offentlige opfattelse af virksomheden.

For de eksisterende ansatte er det også en udfordring. Nu har de lige glædet sig til, at der kommer ekstra ressourcer, måske endda efter, at de lige har forsøgt at køre en tidligere ansat ind i jobbet samtidig med, at de skal passe deres eget arbejde.

En sund medarbejderomsætningsrate varierer afhængigt af industrien, men generelt ses en høj omsætning som et tegn på udfordringer i virksomhedskulturen eller i det operative miljø, der kræver ledelsesmæssig opmærksomhed. Virksomheder med høj omsætning kan opleve negative konsekvenser såsom forøgede omkostninger til rekruttering og træning, tab af knowhow og erfaring, samt en nedgang i medarbejdermoralen, som kan sprede sig gennem organisationen og påvirke den generelle præstation. Derfor er det afgørende for virksomheder at identificere årsagerne til høj omsætning og implementere strategier for at forbedre medarbejdertilfredsheden og retentionen.

Hvis man ikke er opmærksom på at fastholde sine medarbejdere, kan det også resultere i en tabt investering, både i tid og penge. Hvis en virksomhed har investeret i træning og udvikling af nye medarbejdere, vil dette gå tabt, hvis medarbejderne forlader virksomheden. Det giver starten på en negativ spiral af dårlig energi.

Læs artiklen om, hvordan du kan undgå at medarbejderne forlader virksomheden i utide.

Undgå høj medarbejderomsætning med god onboarding

Konsekvenserne af en mangelfuld onboarding proces

Når onboarding-proceduren er mangelfuld, kan det føre til lavere medarbejdertrivsel og engagement. Det kan også øge risikoen for tidlig afskedigelse, hvilket kan have en negativ indvirkning på virksomhedens bundlinje. Udsatte områder er ofte relateret til manglende klarhed omkring forventninger, upålidelig træning og en følelse af isolation fra holdet. Mangelfuld onboarding kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejdere og virksomheden som helhed. En utilstrækkelig introduktionsproces kan f.eks. føre til flere problemstillinger:

1. Lav produktivitet:
Nye medarbejdere, der ikke modtager ordentlig træning og introduktion, kan have svært ved at forstå deres rolle og ansvarsområder. Dette fører ofte til lav produktivitet, da de bruger mere tid på at navigere i deres nye arbejdsmiljø og mindre tid på effektivt at udføre deres arbejdsopgaver.

2. Høj medarbejderomsætning:
Manglende onboarding kan føre til frustration og utilfredshed blandt de nye medarbejdere, som kan føle sig undervurderede og oversete. Dette kan øge sandsynligheden for, at de forlader virksomheden tidligt i deres ansættelse, hvilket øger omkostningerne ved rekruttering og træning af erstatninger.

3. Dårligt arbejdsmiljø:
En ineffektiv onboarding-proces kan skabe misforståelser og kommunikationsproblemer mellem nye medarbejdere og deres kolleger eller ledere. Dette kan føre til et anspændt og mindre samarbejdsvilligt arbejdsmiljø.

4. Fejl og compliance-problemer:
Uden ordentlig træning og forståelse af virksomhedens procedurer og politikker kan nye medarbejdere begå fejl, som potentielt kan være dyre eller endda juridisk problematiske for virksomheden.

5. Svækket virksomhedskultur:
Onboarding er også en mulighed for at indføre nye medarbejdere i virksomhedens kultur og værdier. En mangelfuld onboarding kan føre til, at medarbejdere ikke føler sig tilknyttet til virksomhedens mission og værdier, hvilket svækker den overordnede kultur og koordination i organisationen.

For at undgå disse fem konsekvenser er det essentielt for virksomheder at investere i en grundig og inkluderende onboarding-proces, der styrker nye medarbejderes kompetencer, engagement og tilhørsforhold fra dag ét.

Der er ikke noget værre end at starte i et nyt job, hvor man ikke føler, at man har en minimums forståelse af virksomhedens lingo, retning og visioner. Det er selvfølgelig bare hovedet på sømmet, hvis PC’en endnu ikke er kommet og der er slet ikke et skrivebord! Så er det svært at føle sig velkommen – og som man siger; ”First Impressions Last”. Sådan er det også i ansættelser.

Sæt den potentielle kandidat i fokus i din onboarding proces så du kan tiltrække og fastholde talenterne

Så hvordan tiltrække man de rette medarbejdere?

For at tiltrække de rigtige medarbejdere er det vigtigt at have en klar jobbeskrivelse, og at sætte realistiske forventninger til den kommende medarbejder. Vær opmærksom på at tilbyde en konkurrencedygtig løn og arbejdsforhold for at tiltrække de bedste kandidater. Det er også vigtigt at vælge de rigtige rekrutteringsteknikker og -kanaler til at tiltrække de rigtige mennesker til virksomheden.

Gennem gode employer branding film er det vigtigt at vise, hvordan det ser ud på en sådan helt normal arbejdsdag. Hygger man sig, er der høj energi og spændende visioner. Flere og flere specielt yngre søger virksomheder med som klart og tydeligt løser et større samfundsproblem (purpose) og som har et stort fokus på den grønne dagsorden. Hvis virksomheden ikke klart og tydeligt formidler dette i sin kommunikation, så er den måske ikke lige så attraktiv som nogen af de andre.

Her er fem gode råd til, hvordan man effektivt kan tiltrække talentfulde og passende kandidater:

1. Udform klare og tiltalende jobbeskrivelser:
Jobannoncer bør være præcise og engagerende og klart angive de nødvendige kvalifikationer og forventninger. Inkluder information om virksomhedskulturen og de fordele, der tilbydes, så potentielle ansøgere kan vurdere, om de vil passe godt ind i organisationen. Du skal både være opmærksom på indholdet af jobbeskrivelsen, såvel som tone og måden du præsenterer det på. (Læs f.eks. Business News Daily med deres 10 måder at tiltrække og fastholde medarbejdere.)

2. Tilbyd pakker med konkurrencedygtig løn- og relevante benefits:
For at tiltrække de bedste talenter skal virksomheder tilbyde attraktive lønninger samt fordele såsom fleksible arbejdstider, mulighed for hjemmearbejde, sundhedsforsikring og pensionsordninger. Selvom høj løn ikke længere er tilstrækkeligt, så kan det at tilbyde individuelle og fleksible benefits gøre en stor forskel i at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

3. Fremhæv karriereudviklingsmuligheder:
Talenter søger ofte stillinger, hvor de kan vokse professionelt. Specielt i deres unge år. Fremhæv hvordan virksomheden understøtter medarbejderes karriereudvikling gennem træning, mentorprogrammer og karriereveje. Ikke mindst de helt unge og de kommende generationer på arbejdsmarkedet har fokus på dem selv og deres egen udvikling. Vær parat til at håndtere dette i dine karriereveje.

4. Brug din virksomheds netværk og sociale medier:
Effektiv kommunikation gennem sociale medieplatforme og netværk kan hjælpe med at sprede ordet om åbne stillinger. Inkluder medarbejderes testimonials og historier om deres erfaringer med virksomheden for at vise den positive virksomhedskultur og samfund. Lav gode medarbejderfilm der viser livet på arbejdspladsen. Det bidrager til bedre forventningsafstemning!

5. Skab en positiv ansættelsesproces:
Ansættelsesprocessen skal være strømlinet, respektfuld og kommunikativ. Kandidater bør føle sig værdsat gennem hele processen, fra første kontakt til eventuel ansættelse. En positiv ansættelsesoplevelse kan ikke kun påvirke den pågældende kandidats beslutning om at acceptere et jobtilbud, men også påvirke virksomhedens omdømme blandt andre potentielle ansøgere.

Ved at følge disse råd kan virksomheder forbedre deres evne til at tiltrække og fastholde de mest egnede medarbejdere, hvilket styrker deres konkurrenceevne og overordnede succes.

Læs artiklen med 5 gode råd til at rekruttere de rette kandidater

Tiltræk de gode medarbejdere med klare jobbeskrivelser, tydelige karriereveje, gode medarbejderhistorier samt en positiv ansættelsesproces

Sådan fastholder du de bedste medarbejdere

At fastholde dygtige medarbejdere er lige så vigtigt som at tiltrække dem. Her er fem gode råd til, hvordan man kan sikre, at værdifulde medarbejdere forbliver engagerede og loyale over for organisationen:

1. Fokus på medarbejderengagement og -tilfredshed:
Regelmæssige medarbejdertilfredshedsundersøgelser og feedbacksessioner kan hjælpe ledelsen med at forstå medarbejdernes behov og bekymringer. Brug denne indsigt til at forbedre arbejdsforholdene og adressere eventuelle problemer, før de fører til utilfredshed og frafald.

2. Tilbyd konkurrencedygtige lønpakker med individuelt tilpassede og relevante benefits:
Sørg for, at lønningerne er retfærdige og konkurrencedygtige inden for branchen, og overvej at tilbyde yderligere fordele som bonusser, sundhedsforsikring, pensionsordninger, og fleksible arbejdsarrangementer. Dette kan spille en central rolle i medarbejdernes beslutning om at blive i virksomheden.

3. Skab udviklings- og opkvalificeringsmuligheder:
Investér i medarbejdernes professionelle vækst gennem uddannelse, certificeringer, workshops og seminarer. Tilbyd også klare karriereveje og fremme fra interne rækker, så medarbejdere kan se en fremtid i organisationen.

4. Kultivér en stærk virksomhedskultur:
En inkluderende, respektfuld og støttende virksomhedskultur kan styrke medarbejderloyalitet og -tilfredshed. Arranger sociale begivenheder, teambuilding-aktiviteter og frivillige initiativer for at styrke båndene mellem kolleger og til virksomheden.

5. Anerkend og beløn medarbejdernes indsats:
Regelmæssig anerkendelse af medarbejdernes bidrag, både i form af verbal ros og mere formelle belønningsprogrammer, kan øge deres motivation og engagement. Det viser også, at virksomheden værdsætter deres hårde arbejde og dedikation.

For at fastholde de bedste medarbejdere i virksomheden er det vigtigt at øge medarbejderengagementet, og give dine medarbejdere muligheder for udvikling og karrierestier. Medarbejderanerkendelse og værdsættelse er også en vigtig faktor for at fastholde de bedste medarbejdere i virksomheden.

Det måske mest nedslidende på et job er, hvis der er en dårlig atmosfære. For meget fnider hvor kollegaer bagtaler hinanden er noget af det værste jeg ved. Så skab en stemning for medarbejdere som kan – og hold så på dem der vil gøre en forskel.

Ved at implementere disse strategier kan en organisation ikke blot forbedre medarbejdertilfredsheden, men også opbygge et stærkt fundament for langvarig succes og stabilitet.

Fasthold de gode medarbejdere gennem regelmæssig opmærksomhed og anerkendelse

Tiltrækning og fastholdelse af afgørende for at få succes

Tiltrækning og fastholdelse af de rette medarbejdere er afgørende for en virksomheds succes. Høj medarbejderomsætning kan være en kostbar affære for virksomheden, både i tid og penge, og det kan også have en negativ indvirkning på virksomhedens omdømme. Det er vigtigt at tage ansvar for at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere i virksomheden, ved at tilbyde konkurrencedygtige lønninger, udviklingsmuligheder og personlig anerkendelse og værdsættelse. Så tag skridt for at forbedre situationen for både virksomheden og medarbejderne.

Læs artiklen om hvordan AI-teknologi gør onboarding mere effektivt

Kom godt i gang med
employer branding!

Hos SIGNA vil vi gerne hjælpe dig godt i gang med din virksomheds employer branding-strategi. I vores e-bog, som du kan downloade gratis, finder du guides, cases og inspiration til hvordan du kan styrke din employer branding.

 

Employer branding bog - gratis download

Hos SIGNA har vi udarbejdet et whitepaper omkring vores tilgang til employer branding – og vi tester og arbejder på nye koncepter, som kan anvendes til onboarding. Du kan downloade vores whitepaper HER – og tag kontakt til mig, hvis du vil have et møde vedr. onboarding og employer branding.

Jens Ole Bie | SIGNAfilm

Er du klar til at fortælle din virksomheds unikke historier gennem de ansattes stemmer?

Hos SIGNAfilm hjælper vi virksomheder med at fortælle deres unikke medarbejderhistorier gennem engagerende og professionelt producerede medarbejderfilm.

Kontakt mig for at diskutere, hvordan vi kan hjælpe med at styrke dit employer brand.

Jens Ole Bie
Business Unit Manager
Mail: 
jens.ole@signafilm.dk
Telefon: +45 4050 3222