Vælg en side

Store udfordringer på arbejdsmarkedet

Under Coronakrisen oplevede vi, at arbejdsmarkedet blev kraftigt påvirket af den aktuelle situation, hvor flere brancher måtte afskedige eller hjemsende rekordmange medarbejdere.  Nu er skuden er vendt, og der er igen fart på arbejdsmarkedet med høj beskæftigelse og stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Men med den nye situation følger nye udfordringer.

#1 Bygge-, ingeniør- og IT-branchen mangler arbejdskraft

Inden for både bygge-, ingeniør- og IT-branchen melder stadig flere virksomheder, at de har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er en tendens, der er støt stigende, og det er en udfordring, som vi med stor sandsynlighed også vil opleve på fremtidens arbejdsmarked.

Konsekvenser på arbejdsmarkedet

 

Tager vi udgangspunkt i data fra bygge- og anlægssektoren fra juni 2021, viser tallene, at manglen på arbejdskraft er steget markant siden 2013. I 2021 meddeler lidt under 40% af virksomhederne, at de oplever mangel på arbejdskraft. Den stigende udvikling fra 2013 til i dag kan anses som et forvarsel på arbejdsmarkedets fremtidige udfordringer.

Yderligere data viser, at der i 2030 vil være stor ubalance på arbejdsmarkedet, hvor der vil være mangel på 99.000 faglærte, samtidig med at der vil være et overskud af ufaglært arbejdskraft på ca. 59.000 personer. Denne ubalance viser, at der vil blive skabt flaskehalse i flere af de brancher, som allerede melder om mangel på arbejdskraft i dag.

 

Ubalancer på arbejdsmarkedet

 

Også i IT-branchen vil vi mangle specialister og kvalificeret arbejdskraft. Det er ikke kun et tab for IT-branchen, men for hele den digitale udvikling i samfundet. Fra januar til august 2021 er manglen på arbejdskraft i forhold til IT-konsulenter steget med 8%, og ligger sammenlagt på 27%. Den stigende efterspørgsel på IT-medarbejdere vil både berøre de private og offentlige virksomheder, og konkurrencen om de kvalificerede medarbejdere vil intensiveres.

 

#2 Konsekvensen ved mangel på arbejdskraft

Manglen på kvalificerede ansøgere kan have alvorlige konsekvenser for virksomhedernes udvikling og vækst. Hvis ikke der er nok medarbejdere med de rigtige kompetencer, kan det betyde, at virksomhedens produktion begrænses. Vi ser det allerede i byggebranchen, hvor hver tredje virksomhed oplever produktionsbegrænsninger som følge af mangel på arbejdskraft.

 

Virksomheder, som ikke formår at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, kan risikere at måtte afslå ordrer og øget indtjening, fordi de ikke har mandskab eller kompetencer nok til at udføre arbejdet. Må en virksomhed afslå flere ordre, rammes bundlinjen, og muligheden for nye projekter, videreudvikling og vækst forhindres.

Samtidig kan manglen på arbejdskraft også forårsage større arbejdstryk på eksisterende medarbejdere. Dette kan betyde, at medarbejderne må løbe hurtigere i det daglige arbejde eller er nødsaget til arbejde over, fordi de mangler kollegaer. For meget travlhed og store arbejdsbyrder øger risikoen for fejl, og kvaliteten af arbejdet forringes. Hertil er der risiko for, at medarbejdernes trivsel også forringes, og derved kan faktorer som stress og lav arbejdsglæde resultere i langtidssygemeldinger og eventuelle opsigelser – og dermed nye, omkostningsfulde rekrutteringer!

For at imødekomme udfordringen om mangel på arbejdskraft, må den enkelte virksomhed øge deres fokus på medarbejderrekruttering. På den måde har virksomheden større mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og dermed øge stabiliteten, medarbejderkapaciteten, modtage større ordrer og videreudvikle forretningen.

#3 Employer branding styrker konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft

Forretningsudvikling og kompetenceforsyning hænger unægteligt sammen, og derfor er det vigtigt for en virksomhed at rekruttere kvalificerede og kompetente medarbejdere. Manglen på arbejdskraft øger i mellemtiden virksomhedernes indbyrdes konkurrence om at tiltrække medarbejderne. Derfor er det vigtigt både at fastholde nuværende medarbejdere samtidig med, at man tiltrækker og rekrutterer nye medarbejdere.

For at styrke sin egen konkurrenceevne – og imødekomme nuværende og fremtidige kompetenceudfordringer – er det afgørende, at virksomheder formår at markedsføre deres arbejdsplads og gøre sig selv attraktiv overfor potentielle medarbejdere.

Som virksomhed er det derfor vigtigt, at I skiller jer ud fra konkurrenterne og kommunikerer på en måde, som rammer de kandidater, I ønsker. En oplagt mulighed er at igangsætte en Employer Branding-strategi, som er en fokuseret marketingindsats, der går ud på at fortælle din virk- somheds gode historier. Ved at lægge en langsigtet plan og skabe et stærkt Employer Brand synliggøres virksomhedens styrker både internt og eksternt.

Mere interesseret i mulighederne ved employer branding? Læs her, hvordan employer brandring film kan være med til at vise din virksomhed frem på bedste vis: 

Kom godt i gang med
employer branding !

Hos SIGNA vil vi gerne hjælpe dig godt i gang med din virksomheds employer branding-strategi. I vores e-bog, som du kan downloade gratis, finder du guides, cases og inspiration til hvordan du kan styrke din employer branding.

 

Employer branding bog - gratis download
Ruth | SIGNAfilm

”Har du spørgsmål til indlægget, eller vil du gerne vide mere om marketingtrends i 2022? Så send en mail min vej.”

Sigrid Tanderup
Content marketing specialist
Mail: 
sigrid@signafilm.dk
Telefon: +45 22 59 06 15