Vælg en side

De fleste arbejdsgivere kan se værdien i at fastholde dygtige medarbejdere. Nogle gør en aktiv indsats ved at give lønforhøjelser, mens andre stiller store udviklingsmuligheder i sigte for deres ansatte. Men effektiv fastholdelse af medarbejdere kan være en svær praksis, og der findes – som sådan – ikke en simpel formel. Det kommer ofte an på den enkelte medarbejders situation: Hvor befinder han/hun sig på karrierestigen? Hvad er vedkommendes private situation? Hvilke forventninger har medarbejderen til løn, bonusser, pension osv.? 

Hvorfor er medarbejderfastholdelse vigtigt? 

Når en medarbejder siger op, skal han/hun oftest erstattes af en ny medarbejder – og det kan være en dyr fornøjelse. Ifølge en schweizisk undersøgelse fra 2018 er det særligt aktiviteterne efter ansættelsen, der koster virksomhederne store summer. Faktisk går hele 79 % af de samlede ansættelsesudgifter, ifølge undersøgelsen, til oplæring og lignende. Og hvis den nye medarbejder ovenikøbet viser sig at være en fejlrekruttering, kan det få store økonomiske konsekvenser for den enkelte virksomhed. En undersøgelse fra 2015 viste, at en fejlrekruttering af en funktionæransat kan koste helt op til 500.000 kr. (Randstad: 2015). 

Gode lønforhold er ikke længere den primære kilde til succesfuld fastholdelse af medarbejdere 

Der vil altid være en del faktorer, som arbejdsgiveren ikke er herre over. Hvis en medarbejder har besluttet sig for at søge nye græsgange inden for en anden branche eller en anden virksomhed, vil selv en lønforhøjelse – i de fleste tilfælde – ikke være nok til at fastholde ham/hende. 

Selvom økonomiske forhold stadig har betydning for vores valg af job, så er vores motivation i arbejdslivet i stigende grad også drevet af ønsket om at realisere os selv og opnå vores fulde potentiale som mennesker. For mange af os er det vigtigt, at det arbejde, vi udfører, er meningsfyldt på et højere, værdimæssigt plan – fx ved, at vi gør en forskel for andre. Samtidig har vi i Danmark et stort økonomisk sikkerhedsnet, som giver os gode forudsætninger for frit at udforske forskellige karriereveje, indtil vi finder os til rette på den helt rigtige hylde. Derfor er der rigtig mange, som hvert år skifter job i Danmark – faktisk flere end nogensinde.

Få medarbejderne til at blive længere 1

Det stigende antal jobskifter skærper konkurrencen om de bedste kandidater 

Ifølge en undersøgelse fra pensionsselskabet PFA steg antallet af jobskifter med 27 % fra 2010 til 2018. Årsagen til denne drastiske udvikling skal findes flere steder – blandt andet er der er kommet et større udbud af jobs, som gør det nemmere for os at vælge og vrage. De brede jobmuligheder har gjort, at vi generelt har fået større forventninger til vores karrierer. Det har imidlertid skabt stor konkurrence blandt virksomhederne, som får mere og mere at leve op til, da vores standarder for trivsel, medarbejderforhold og værdier kun bliver højere – og gudskelov for det! 

Men hvad kan virksomhederne gøre for at blive bedre til denne svære disciplin inden for employer branding; fastholdelse af medarbejdere? I det næste vil vi komme med tre råd til dig, som kæmper med at fastholde dine bedste medarbejdere. 

Employer branding - vis de glade medarbejdere

Råd #1: Styrk engagementet blandt dine medarbejdere 

Det er naturligvis lettere sagt end gjort – men først og fremmest er det vigtigt at forstå, at medarbejderengagement og medarbejdertilfredshed ikke nødvendigvis følges ad. En medarbejder kan sagtens være tilfreds uden at delagtiggøre sig 100 % i virksomheden og dens overordnede mål. Det kan resultere i en kultur, hvor hver medarbejder kun har øje for sine egne opgaver uden at se det store billede. 

En engageret medarbejder har derimod en følelsesmæssig tilknytning til virksomheden, som giver ham/hende et unikt drive og en oprigtig iver efter at bidrage til den samlede succes. En sådan medarbejder fejrer alle virksomhedens sejre – også dem, som han/hun ikke selv har bidraget til. 

Få medarbejderne til at blive længere 2

Hvis du vil arbejde aktivt med at styrke dine medarbejderes engagement, bør du først og fremmest definere en tydelig og gennemsigtig kultur internt i virksomheden, som afspejler de værdier og det brand, som du – og din virksomhed – ønsker at vise udadtil. En sund og veldefineret medarbejderkultur kan bidrage til, at medarbejderne får virksomhedens DNA ind under huden og – i højere grad – identificerer sig med brandet, værdierne og de overordnede målsætninger.

Ved at downloade vores e-bog omkring employer branding kan du se en oplistet række eksempler på tiltag, der kan bidrage til at øge engagementet blandt medarbejderne.

Få medarbejderne til at blive længere 3

Råd #2: Inddrag dine medarbejdere 

Medarbejderinddragelse er en kunst, som er svær at mestre, da det er en balancegang mellem at lade medarbejderne få medbestemmelse i diverse beslutningsprocesser, samtidig med at der opretholdes et tydeligt ledelseshierarki. Ikke desto mindre er denne ledelsesdisciplin yderst vigtig, hvis du vil gøre dig forhåbninger om at holde på dine bedste medarbejdere. 

Heldigvis er der tale om en ren win-win-situation. For du har formentlig ansat dine medarbejdere på baggrund af deres faglige ekspertise – og ved at inddrage dem, øger du kvaliteten af dine beslutninger og derved din virksomheds kerneydelser. 

For at skabe en mere dialogisk proces mellem dig og dine medarbejdere, er det vigtigt, at du først og fremmest forpligter både dig selv og dine medarbejdere til at løse nogle fælles opgaver. For lederen er det en god øvelse i at fralægge sig det fulde beslutningsansvar og gøre plads til medarbejdernes kreativitet, mens det for medarbejderne er en god øvelse i at tage mere initiativ. 

Råd #3: Giv dine medarbejdere konstruktiv feedback 

For at give dine medarbejdere følelsen af, at de bidrager med noget værdifuldt, er det vigtigt, at du giver dem feedback, som guider dem i deres arbejde. Det er nemlig vigtigt for dine medarbejdere, at de løbende får et praj om, hvor de står – uanset, om der er tale om ris eller ros. 

Det vigtigste er, at din feedback er specifik og konstruktiv. Ord som ”godt” eller ”dårligt” er i sig selv ikke specielt konstruktive og fortæller ikke medarbejderen, hvad det er, han/hun gør rigtigt eller forkert. Derfor bør din kritik være så detaljeret som muligt, så du efterlader medarbejderen med en klar retning. 

Hvis du i din feedback har nogle ønsker til ændringer, bør du tænke grundigt over, om dine ønsker er realistiske i forhold til den givne medarbejders faglige og personlige kompetencer – for hvis en medarbejder bliver bedt om at ændre noget, som vedkommende reelt ikke har mulighed for at ændre, kan det gå ud over både motivationen og arbejdsglæden. 

Få medarbejderne til at blive længere 4

Kom godt i gang med
employer branding !

Hos SIGNA vil vi gerne hjælpe dig godt i gang med din virksomheds employer branding-strategi. I vores e-bog, som du kan downloade gratis, finder du guides, cases og inspiration til hvordan du kan styrke din employer branding.

 

Få medarbejderne til at blive længere 5
Ruth | SIGNAfilm

”Har du spørgsmål til indlægget, eller vil du gerne vide mere om hvordan du kan skabe et godt employer brand? Så send en mail min vej.”

Sigrid Tanderup
Content marketing specialist
Mail: 
sigrid@signafilm.dk
Telefon: +45 22 59 06 15