Vælg en side

DIN SIKKERHED

BESKYTTELSE AF PERSONDATA

Sådan håndterer og beskytter vi dine data, når du søger job i SIGNAfilm

GDPR – Sådan beskytter vi dine persondata

Databehandlingens formål

Oplysningerne anvendes til at kvalificere dit kandidatur i forhold til stillingen, vi ønsker at besætte. I SIGNAfilm beder vi udelukkende om personoplysninger, som vi reelt har behov for i vores rekrutteringsprocesser.

Nedenfor kan du læse mere om vores procedurer og forretningsgange for behandling af persondata.

SIGNAfilm registrerer kun de oplysninger, som du selv formidler til os, herunder navn samt øvrige kontaktdata, fødselsdato, erhvervserfaring, uddannelse, kurser/certificeringer, fritidsinteresser, sprogkundskaber, referencer og eventuelt baggrund for ønsket om jobskifte.

Efter første samtale, og i det tilfælde, at du går videre i rekrutteringsprocessen, vil du få tilsendt en personlighedstest med et unikt password.

Registrering, samtykke og opbevaring

I SIGNAfilm registreres alle kandidater via vores online rekrutteringssystem, der sikrer, at du som kandidat ved afslag aktivt får mulighed for at blive slettet i rekrutteringssystemet, og ellers opbevares dataene i 6 måneder. Du kan til enhver tid bede om at få dine persondata slettet.

I tilfælde af ansættelse vil du blive bedt om at give dit samtykke til, at SIGNAfilm må bruge billeder og film med dig.

Procedurer

Hos SIGNAfilm har vi en række procedurer, der skal efterleves i vores daglige arbejde. Det betyder konkret, at den enkelte medarbejder er underlagt forskellige retningslinjer, der sikrer, at persondata behandles korrekt, eksempelvis ved rettidigt at slette e-mailkorrespondancer og opbevare alle printede dokumenter efter gældende regler.

Vi har indgået databehandleraftaler hvorved vi sikrer, at vores leverandører efterlever lovgivningen på området.

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger om SIGNAfilms behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte os.