Vælg en side

Du ved måske allerede godt, at video har stor betydning for nutidens og fremtidens markedsføring. Du ved bare ikke helt, om det kan betale sig, fordi du er i tvivl om, hvordan man kan måle den faktiske værdi af video. I dette indlæg guider vi dig igennem de mulige metoder til, hvordan du bør måle effekten af dine videoer.

Videomarkedsføringens potentielle nytteværdi for dig

Når du laver et almindeligt opslag på tværs af dine platforme, kender du sikkert godt måden, hvorpå du måler antal kliks, leads, likes og views. Så ligetil er det ikke med måling af effekten på videomarkedsføring.

Først og fremmest bør du overveje, hvilke parametre du ønsker at måle på. Det kan være engagement, herunder antal views og likes på din video. Men det kan også være kendskab eller trafik til andre sider igennem kliks på videoen. I langt størstedelen af tilfældene vil du opleve, at din video giver dig et udbredt kendskab fremfor engagement. Derfor er det også vigtigt, at du overvejer, hvilke mål du har med din videomarkedsføring. Om det er kendskab, salg, tilmeldinger til nyhedsbrev eller noget helt fjerde. Det skal du gøre dig klart for at kunne vælge, hvilken KPI du vil måle effekten ud fra.

Videoer kan også bidrage til at skabe relevante leads for virksomheden. Effekten af de leads videoen skaber kan så måske først måles efter, at du har lavet øvrige markedsføringsaktiviteter, idet videoen skaber et lead som er latent, som kan føre til engagement senere hen. Video har altså en høj nytteværdi i forhold til den generelle markedsføring, idet det er dokumenteret til at være den mest effektive indholdstype på tværs af medieplatforme.
I år 2019 vurderes det endda, at brugere i gennemsnit vil bruge 45 minutter om dagen på internet- og mobilvideoer.

Måles effekten altid på samme måde?

Oftest er det svært at måle effekten af videomarkedsføring på engagement, fordi de forskellige medieplatforme til video tracker videoens performance på forskellige måder.

Facebook, Instagram og Twitter tæller en visning efter 3 sekunder, mens YouTube først tæller ved 10 sekunder. Derfor giver det måske bedst mening at måle på engagement på YouTube fremfor de øvrige medier, idet det giver det mest retmæssige billede af, om brugeren rent faktisk har set dit indhold.
Du bør derfor have i mente, at video views på tværs af platforme skal tages med et gran salt. Visninger har ikke den samme værdi på alle medier, og derfor bør du se på mediet og videoens indhold, når du skal vurdere hvilken KPI, der er relevant at måle på. Antal views er faktisk meget sjældent den bedste indikator for videoens egentlige performance.

På nogle platforme giver det bedre mening at måle på det ene end det andet, og her er det op til dig at vurdere, hvad der kan give det største udbytte at måle på for lige netop din virksomhed.

Du bør også overveje typen af film i sammenhæng med din målgruppe, hvorfor arbejdet med personaer er en vigtig del. Der findes forskellige typer af film, som er mere relevante for særlige målgrupper, og du bør derfor overveje, hvem du henvender dig til, for at din video for alvor kan skabe værdi. Vil du vide mere om filmtyper, så læs med her.

Det retmæssige billede af din videos værdi

Det kan være svært at jonglere de mange KPI’er for videomarkedsføring. Du kan selvfølgelig altid prøve dig frem med videoernes indhold i forhold til de forskellige medieplatforme. Den mest præcise metode at måle på er dog endegyldigt gennem brugerundersøgelser og stikprøver, eller ved at måle på konkret mersalg i relation til din video.

Brugerundersøgelserne kan du egenhændigt lave ved at kontakte personer, som har set videoen ud fra stikprøver og igennem et interview med dem blive klogere på videoens effekt. På denne måde opnår du de mest konkrete og nøjagtige resultater for, hvad videoen har givet dig af udbytte.
Alternativt kan du vælge at kigge på det konkrete data og måle ud fra emner som antal views, antal kliks, likes eller tilmeldinger – med tanke for hvilket medie du anvender videoen på.

De vise ord til slut er, at du altid bør overveje, hvad en visning er værd for dig, og hvad formålet egentligt er med videoen. Laver du eksempelvis en profilfilm, kan den bidrage til, at du oplever stigninger i antal besøg på dit website, dine sociale mediesider eller andet Den skaber måske ikke  et direkte salg, men styrker i stedet dit kendskab samt relationen mellem dine kunder og din virksomhed.
Alt efter hvad du vælger at måle på, og hvilken type film du arbejder med, vil der være forskellige fordele og ulemper ved de mange typer af KPI’er. Prøv dig frem og se, hvad der virker for din virksomhed i relation til din målgruppe og brugen af medier.

Video er fremtiden, og du bør ikke negligere vigtigheden heraf.

Hvis du har svært ved selv at tage stilling til, hvordan du skal måle effekten af din video, så kan vores Content Booster koncept måske være noget for dig.

Mathilde Strange Pedersen
Content marketing specialist